น้ำยาแอร์ R417a

น้ำยาแอร์ 417a เป็น สารทำความเย็นกลุ่ม HFC ที่สามารถใช้ทดแทนน้ำยาแอร์ R22 ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบหรืออุปกรณ์ใดๆของเครื่องปรับอากาศ โดยสามารถเติมเข้าไปในระบบเครื่องปรับอากาศที่ต้องการเปลี่ยนน้ำยาแอร์ จากกลุ่ม HCFC(R22) เป็น กลุ่ม HFC(R417a) เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน เหมาะสำหรับ ระบบปรับอากาศทุกชนิดที่ใช้น้ำยาแอร์ R22

Category : HFC
ชื่อทางสารเคมี : Pentafluoroethane / 1,1,1,2-Tetrafluoroethane / butane
Cas no. : 354-33-6 / 811-97-2 / 106-97-8
สารหล่อลื่น : POE/AB