น้ำยาแอร์ R23

R23 ถูกนำมาใช้ใน ระบบทำความเย็น ที่อุณหภูมิต่ำมากมาก ในระดับ อุณหภูมิ -40 ถึง -80 น้ำยาแอร์ 23 ยังสามารถทดแทน น้ำยาแอร์ R13 ในเครื่องมือบางชนิดได้

หมวด : HFC
ชื่อทางสารเคมี :Trifluoromethane
Cas no. : 75-46-7
สารหล่อลื่น : POE