น้ำยาแอร์ R407c

น้ำยาแอร์ R-407 เป็นน้ำยาแอร์ ที่มีพื้นฐานจากการผสมของ น้ำยาแอร์ R-32, R-125 และ R-134a. น้ำยาแอร์ R407 เป็นสูตรส่วนผสม ที่มีประสิทธิภาพดี ใช้เพื่อการทดแทน HCFC น้ำยาแอร์ R-22 ในอุตสาหกรรมความเย็น ตู้แช่เย็น และ เครื่องปรับอากาศ เป็นทางเลือกในการทดแทน น้ำยาแอร์ R-22
น้ำยาแอร์ R-407 ได้รับมาตรฐาน GWP และ EU-F Gas REgulations สำหรับมาตรฐานอุตสาหกรรมความเย็น

Composition (wt%) R-32/R-125/R-134a = 23/25/52
Category : HFC
Chemical name :Difluoromethane / Pentafluoroethane /1,1,1,2-Tetrafluoroethane
Cas no. :75-10-5 / 354-33-6 / 811-97-2
Lubricant : POE