น้ำยาแอร์ R410a

น้ำยาแอร์ 410a เป็นน้ำยาแอร์ที่มาทดแทน น้ำยาแอร์ R22 ในอุตสาหกรรมความดันสูง ที่มีส่วนผสมของ น้ำยา R-32 และ R 125 ใช้สำหรับ เครื่องปรับอากาศ และ เครื่องทำความเย็นที่ใช้อุปกรณ์รุ่นใหม่ ขนาดบรรจุมาตราฐาน คือ 11.3 kg 50 kg และ 750 kg

อัตราส่วนผสม (wt%) R-143a/R-125/R-134a = 52/44/4.
หมวดหมู่ : HFC
ชื่อทางสารเคมี : 1,1,1-trifluoroethane /Pentafluoroethane/ 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
Cas no. : 420-46-2 / 354-33-6 / 811-97-2
สารหล่อลื่น : POE