น้ำยาแอร์ R134a

น้ำยาแอร์ 134a อยู่ในกลุ่มสารทำความเย็นประเภท HFC โดยมาแทนที่น้ำยาแอร์ R12 โดยใช้ ในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น ในกลุ่ม อุณหภูมิสูง ถึง อุณหภูมิปานกลาง จำพวก แอร์รถยนต์ ตู้เย็น ตู้แช่ ระบบชิลเลอร์ ขนาดบรรจุมาตราฐาน คือ 13.6 kg 56 kg และ 950 kg

หมวด : HFC
ชื่อทางสูตรเคมี : 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
Cas no. : 811-97-2
สารหล่อลื่น : POE