น้ำยาแอร์ R141b

น้ำยาแอร์ 141b เป็นสารทำความเย็น ที่มาทดแทน R-11 โดยคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ของ R141b มีความคล้ายกับ CFC-11 และ CFC-113 จึงสามารถใช้ R141b แทน น้ำยาแอร์ R-11 ในการผลิตโฟม และยังสามารถใช้สำหรับกำจัดคราบโลหะ และ ทำความสะอาดระบบทำความเย็นได้เป็นอย่างดี ขนาดบรรจุ 30 Kg

หมวด : HCFC
ชื่อทางสารเคมี : 1,1-Dichloro-1-fluoroethane
Cas no. : 1717-00-6
สารหล่อลื่น : POE,MO