น้ำยาแอร์ R11

น้ำยาแอร์ R11 ใช้สำหรับ ทำความสะอาดระบบ และ เครื่อง Chiller รุ่นเก่า

Category :CFC
ชื่อสารเคมี :Trichlorofluoromethane
Cas no. : 75-69-4
สารหล่อลื่น : POE,MO